News

Joanna Sułkowska received grant from NCN for research on COVID-19

Logo of Narodowe Centrum Nauki

Grant name: SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
Project title: „Papaino-podobna proteaza SARS-CoV-2: inhibicja wirusowego enzymu przetwarzającego i deubikwitynizującego – kompleksowe badanie in silico”
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-14-covid-19