News

Adam Stasiulewicz received Preludium grant from NCN

Logo of Narodowe Centrum Nauki

Project title: „Poszukiwanie ligandów receptorów CB1 i CB2 wśród substancji leczniczych, ich metabolitów i związków pochodzenia naturalnego”