Upcoming events

19-23 June 2017: Workshop, Polish Children’s Fund (warsztaty dla młodzieży z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci)

Logo of Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci