Upcoming events

6-10 June 2016: Workshop, Polish Children’s Fund (warsztaty dla młodzieży z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci)

Date of Event: 9-14 June 2016

KFnrD

University of Warsaw, Centre of New Technology